”Kappas kasakas Doonau taha” UUS SINGEL

Loo inspiratsiooniks on üks tuntumaid Ukraina rahvalaule, mis on ka 300 aastat hiljem aktuaalne. Isegi Ludwig van Beethoven on saanud sellest inspiratsiooni ja loonud oma versiooni. Ikka ja jälle lähevad mehed sõdima, et oma kodumaad kaitsta, ning nende neiud jäävad koju igatsema. Lugu räägib armastusest, mille nimel edasi püüeldakse.

”Kappas kasakas Doonau taha”