Estonian and Ukrainian Musicians To Perform at Support Concert “For Ukraine”

This Sunday, 16 March at 12, a support concert entitled “For Ukraine” will be held at Freedom Square (Vabaduse Väljak) in Tallinn. With this event,  Estonian and Ukrainian musicians, students, and non-governmental organisations will express their support to a free and dignified Ukrainian nation.

В цю неділю, 16 березня, о 12 год. на площі Свободи в Таллінні відбудеться благодiїний-концерт «Україні!». На цьому заході естонські та українські музиканти, студенти, представники громадських об’єднань мають намір висловити підтримку волелюбному і мужньому українському народу.


Sel pühapäeval, 16. märtsil kell 12 toimub Tallinnas Vabaduse väljakul
toetuskontsert “Ukrainale”, millega eesti ja ukraina muusikud, üliõpilased ja vabaühendused avaldavad toetust vabale ja väärikale ukraina rahvale.

 
The concert “For Ukraine”, which will begin at 12 on Freedom Square, will feature performances by the following artists: Svjata Vatra with the Police and Border Guard Orchestra, Tõnis Mägi, Siiri Sisask, Sofia Rubina, Lauri Saatpalu and Dagö, Margus Põldsepp, Johansonid, Maarja Sarv, Ukrainian folklore group Žurba, song group Vidlunnja, and the Mixed Choir of the European Capital of Culture. Statements will be made by Vira Konõk (Congress of Ukrainians in Estonia), Sigrid Västra and Sergei Metlev (Federation of Estonian Students Unions), and Mall Hellam (Open Estonia Foundation). Bogdan Ljutjuk, the director of the Ukrainian Cultural Centre, will lead the commemoration ceremony to honor the fallen during the events on Maidan; the Heavenly One Hundred (“Небесна Сотня”), as they are called by the people.
“With our concert we would like to pay tribute to the fallen and injured in the Maidan as well as to those people all over the world who sympathise with the Ukrainian people,” said one of the organisers of the concert, the singer of the Svjata Vatra, Ruslan Trochynskyi.
The aim of the concert is to draw the attention to the need to protect human rights, peace and democratic values. “All those who love freedom cannot just observe the events in Ukraine in silence,” declared Mall Hellam, the director of the Open Estonia Foundation, who herself took part in the Orange Revolution in Ukraine in 2004. “Now is the time and the opportunity to bring to an end the revolution that started 10 years ago, to get rid of the Soviet legacy and turn finally towards Europe.”
The representatives of the civil society will also call on Putin’s regime to abandon the policy of aggression and enable the peaceful and democratic development of a united Ukraine.
The concert, which is meant  for the entire family, will take place at Freedom Square regardless of weather conditions. The organisers recommend to bring along, if possible, Estonian and Ukrainian flags. Students are asked to wear student hats.
 
The support concert will be organised by the Congress of Ukrainians in Estonia, the Crossroad of Cultures association, the Ukrainian Cultural Centre, the Estonian Institute of Human Rights, the Open Estonia Foundation, the Federation of Estonian Students Unions, the Open Republic youth association and the Estonian Centre of Eastern Partnership / Estonian School of Diplomacy.
Similar concerts to support Ukraine will be organised by Ukrainian musicians in several European cities during this week.
The Ukrainian Cultural Centre has also started to collect donations to provide medical aid to the victims of unrest in Ukraine.
Donations will be collected during the concert as well as through the webpage: www.supportukraine.ee
Share your participation at the concert on Facebook.
The concert will be broadcast live by Estonian Public Broadcasting.

На концерті виступлять колектив «Свята ватра» разом з оркестром Департаменту поліції і прикордонної охорони, « Йохансони», Тиніс Мяґі, Сійрі Сісаск, Маар’я Сарв, український фольклорний ансамбль «Журба», вокальний ансамбль «Відлуння», Змішаний хор культурної столиці Європи. До присутніх звернеться Віра Коник (Конгрес українців Естонії), Малл Хеллам (Фонд Відкритої Естонії), Сіґрід Вястра і Сергій Метлєв (Союз студентських організацій Естонії), представник Центру української культури Богдан Лютюк. На заході вшанують пам’ять загиблих на Майдані, яких в народі називають «Небесна сотня».

«Своїм концертом ми хочемо висловити вдячність і низький уклін всім загиблим і потерпілим в Україні, а також тим людям, які стояли за свободу на Майдані, і тим, хто співпереживав разом з українським народом» – сказав один із ініціаторів концерту, керівник гурту «Свята ватра» Руслан Трочинський.

Організатори хочуть звернути увагу громадськості на необхідність поважати права людини, а також завжди захищати мир і демократичні цінності. «Всі, хто поважає свободу, не мають залишатися байдужими до теперішніх подій в Україні», – заявила директор Фонду Відкритої Естонії Малл Хеллам, яка особисто брала участь в Помаранчевій революції в 2004 році. «Наступив час і можливість довести до завершення розпочату десять років тому революцію, звільнитися від пут радянської спадщини і остаточно стати на європейський шлях», – сказала вона.

Представники громадянського суспільства закликають режим Путіна відмовитися від агресії і надати Україні право на мирний і демократичний розвиток.

Концерт для всієї родини відбудеться на площі Свободи за будь-якої погоди. Організатори радять, якщо це можливо, взяти з собою прапори Естонії та України, а студентів просять вдягнути формені кашкети.

Організаторами концерту на підтримку України виступили Конгрес українців Естонії, організація «Перехрестя культур», Центр української культури, Інститут з прав людини, Фонд Відкритої Естонії, Союз студентських організацій Естонії, молодіжне об’єднання «Відкрита Республіка», Центр східного партнерства/Естонська дипломатична школа.

Подібні концерти цього тижня музиканти з України проводять в багатьох європейських містах.

Центр української культури розпочав збір пожертв для забезпечення медичної допомоги людям, які потерпіли під час протестів в Україні. Збір коштів буде відбуватися під час концерту; зробити пожертву можна також через спеціальний сайт supportukraine.ee

Просимо поширити інформацію про цей захід, а також повідомити про свою участь у ньому через Фейсбук: https://www.facebook.com/events/593914850700528/

Пряму трансляцію концерту буде вести Національне телебачення Естонії


Vabaduse väljakul kell 12 algaval kontserdil “Ukrainale” esinevad Svjata Vatra koos Politsei- ja piirivalveorkestriga, Tõnis Mägi, Siiri Sisask, Sofia Rubina, Lauri Saatpalu ja Dagö, Margus Põldsepp, Johansonid, Maarja Sarv, ukraina folklooriansambel Žurba, lauluansambel Vidlunnja ja Euroopa kultuuripealinna segakoor. Sõna saavad Vira Konõk (Eesti Ukrainlaste Kongress), Sigrid Västra ja Sergei Metlev (Eesti Üliõpilaskondade Liit), Ukraina Kultuurikeskuse juhataja Bogdan Ljutjuki eestvedamisel mälestatakse Kiievis Maidani väljakul toimunud rahutustes hukkunuid ehk rahvasuus Taevaseks sajakonnaks (“Небесна Сотня”) kutsutuid.

“Soovime oma kontserdiga teha ühtaegu kummarduse Maidanil hukkunutele ja kannatanutele kui ka kõigile neile, kes elavad Ukraina rahvale kaasa kõikjal maailmas,” ütles kontserdi üks eestvedajaid, Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi.

Kontserdiga juhitakse tähelepanu vajadusele austada inimõigusi ning kaitsta rahu ja demokraatlikke väärtusi. “Kõik, kes armastavad vabadust, ei tohi Ukrainas toimuvat vaikides pealt vaadata,” lausus Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam, kes osales ise Ukraina oranžis revolutsiooni sündmustes 2004. aastal. “Nüüd on aeg ja võimalus kümne aasta eest alanud revolutsioon lõpule viia, rebida ennast lahti nõukogude pärandi kammitsatest ja pöörata pilgud lõplikult Euroopa poole.”

Ühtlasi kutsuvad vabakonna esindajad Putini režiimi üles loobuma agressioonist ning võimaldama ühtse Ukraina rahumeelne ja demokraatlik areng.
Koguperekontsert toimub Vabaduse väljakul iga ilmaga, korraldajad soovitavad võimalusel võtta kaasa Eesti ja Ukraina lipud. Üliõpilastel palutakse pähe panna teklid.

Toetuskontserdi korraldavad Eesti Ukrainlaste Kongress, ühendus Kultuuride ristmik, Ukraina Kultuurikeskus, Inimõiguste Instituut, Avatud Eesti Fond, Eesti Üliõpilaskondade Liit, noorteühing Avatud Vabariik ja Eesti Idapartnerluskeskus / Eesti Diplomaatide Kool.

Samalaadseid toetuskontserte korraldavad Ukrainast pärit muusikud sel nädalal mitmes Euroopa linnas.

Ukraina Kultuurikeskus on alustanud ka annetuste kogumist, et tagada arstiabi kõigile Ukraina rahutustes kannatanutele. Annetusi kogutakse nii kontserdil kui ka veebilehel supportukraine.ee

Kontserdist teeb otseülekande Eesti Rahvusringhääling.